Gårdsby socken i Kronobergs län – En krönika

Jag har för avsikt att under denna rubrik publicera uppgifter om historia och släktforskning med anknytning till Gårdsby församling i Kronobergs län.

Jag vill börja med att publicera en befolkningslängd från 1724. Jag har i tidskriftsartiklar presenterat hur tidpunkten för längden kunnat fastställas.

Söraby A1:1 Gårdsby 1724

Nedanstående länk är samtliga födda i Gårdsby enligt C1:a förtecknade i kronologisk ordning med var sin ansedel som anger härkomst och barnets vidare öden. Utskrift gjordes 2012-10-07. Sedan dess har ytterligare några uppgifter tillkommit. Avsikten är att publicera sådana ändringar efter hand. Jag tar således med stor tacksamhet emot kompletteringar och rättelser.

Födelsebok Gårdsby 1693-1762

En förteckning av vigda i Gårdsby. De inledande uppgifterna avser personer som vigts i Gårdsby, men tidigare eller senare i annan vigsel gift i i annan socken.

Vigda i Gårdsby 1704-1762 samt 2a vigsel

Annons